Atmosfera

Juliusz Słowacki wychowywał się w atmosferze wzajemnych stosunków.