Po nogach

Po nogach Słowackiego można było poznać, że był to człowiek nerwowy i zamyślony.