Bachtin Michaił Michajłowicz

Michaił Michajłowicz Bachtin 

(17 listopada 1895, Orzeł, Rosja – 7 marca 1975, Moskwa, Rosja)

Wybitny rosyjski literaturoznawca i badacz kultury.

Myśliciel.

Zajmował się teorią literatury, krytyką literacką, historią i teorią kultury, filozofią idei.

Twórca takich pojęć, jak:

  • dialogiczność,
  • monologiczność,
  • wielogłosowość,
  • chronotop,
  • „cudza mowa”

które wywarły wpływ zarówno na badaczy literatury,  filozofów idei, sztuki czy kulturoznawców.

Sformułował wiele ważnych koncepcji literaturo-i kulturoznawczych dotyczących śmiechu, groteski, średniowiecznej kultury ludowej.

Autor książek:

  • „Problemy poetyki Dostojewskiego” (1963),
  • „Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu” (1965),
  • „Problemy literatury i estetyki” (1975).