Retoryka poetycka

  • Poezja, której celem jest pouczenie i przekonanie czytelnika.
  • Wykorzystywane do tego są zarówno argumenty, jak i stylistyka.