Baranowski Antoni (Baranauskas Antanas)

Antoni Baranowski

Antanas  Baranauskas

(17 stycznia 1835, Onikszty – 26 listopada 1902, Sejny)

Najwybitniejszy romantyczny poeta litewski, językoznawca, katolik (wyznanie rzymskokatolickie), biskup diecezjalny sejneński (1897-1902), biskup pomocniczy żmudzki (1884–1897).

Przeciwnik władzy car, przedstawiający programu odrodzenia Litwy.

Badacz języka litewskiego, żmudzkich i litewskich dialektów, autor prac „O żmudzkim i litewskim języku” (1857 ) oraz „Nauka języka litewskiego ” (1857), zainteresowany naukowo filozofią i matematyką.

Twórca napisanego pod wpływem „Pana Tadeusza” poematu o lesie rodzinnej miejscowości Onikszty – „Borek oniksztyński” (1858-1859).