Marcinkiewicz Wincenty Dunin

Wincenty Dunin Marcinkiewicz 

(4 lutego 1808, Paniuszkiewicze – 29 grudnia 1884, Mała Lucynka)

W połowie XIX wieku, pod wpływem Mickiewicza i Syrokomli, rozwijała się także literatura białoruska,  jej wybitnym twórcą był Wincenty Dunin Marcinkiewicz.

To białoruski poeta, dramaturg, klasyk literatury polsko-białoruskie, autor romantycznych wierszy, powieści i opowiadań, popularyzator białoruskiego języka literackiego i kreator nowych gatunków oraz form literackich.

Ten „piewca swojskości” napisał m.in. wiele wierszowanych powiastek (gawęd bylic) w języku białoruskim:

  • „Kupała” (1856),
  • „Szczerowskie dożynki” (1857).

Marcinkiewicz przetłumaczył także „Pana Tadeusza” na język białoruski w 1859 roku.