Walentynowicz Sylwester (Valiunas Silvestras)

Sylwester  Walentynowicz

Silvestras Valiunas 

(1787 – 1831)

Polski romantyzm (zwłaszcza Mickiewicz) wywarł wpływ na kształtowanie się  narodowej literatury litewskiej.

Silvestras Valiunas (Sylwester  Walentynowicz) wyróżnia się spośród twórców tej literatury. Jest autorem m.in.  pieśni „Biruta” , napisanej w wersji polsko-litewskiej, ogłoszonej w Warszawie w 1828 roku.

Romantyczne właściwości tego utworu ujawniają się głównie w jego tematyce sięgającej do narodowej historii wieków średnich oraz do miejscowych podań ludowych.