Szewczenko Taras (Hryhorowycz)

Taras (Hryhorowycz) Szewczenko

(9 marca 1814, obwód czerkaski, Ukraina – 10 marca 1861, Petersburg)

W obrębie cesarstwa rosyjskiego rozwijały się także w okresie romantyzmu  literatury innych narodów, ,.in ukraińska, a czołowym jej przedstawicielem był Taras Szewczenko, którego twórczość wyrosła z bogatych tradycji narodowego folkloru.

Autor zbudowanego na motywach koliszczyzny (1768) poematu „Hajdamacy” (1841) oraz licznych dum i wierszy patriotycznych.

Za swoje wolnościowe i demokratyczne przekonania poeta spędził wiele lat w więzieniu i na zesłaniu.

Między jego twórczością a twórczością polskich poetów romantycznych, zaliczanych zwłaszcza do tzw. szkoły ukraińskiej  (Zaleski, Goszczyński, Słowacki), można odnaleźć wiele podobieństw i pokrewieństw.

Szewczenko spopularyzował zwłaszcza typowe dla ukraińskiego folkloru formy dumy i dumki.