Barbarzyński [wyrazy przeciwstawne]

  • Barbarzyński, pozbawiony kultury, prymitywny, okrutny, dziki, niszczycielski, brutalny.
  • Przeciwstawne:
    • cywilizowany,
    • kulturalny,
    • wyrafinowany.