Bardzo, bardzo

Nawet w ferworze dyskusji należy pamiętać, by mówić prosto i poprawnie. Jeden z polityków objaśniając zawiłości gospodarki „narodowej” cały czas podkreślał, że musi to jeszcze bardzo przeanalizować (!).

Przypominamy, że wystarczy zwykła analiza, udziwnianie wypowiedzi nie podnosi rangi pana ministra!