Naturalizm pozytywistyczny

Zainteresowanie naukami przyrodniczymi zrodziła nurt nazwany naturalizmem. Jego najbardziej charakterystyczne cechy to:

 • wierne dokumentowanie,
 • fotograficzne odtwarzanie rzeczywistości,
 • ostrość obserwacji,
 • pokazywanie brutalnych obrazów,
 • pesymistyczna koncepcja człowieka,
 • zależność człowieka od praw natury,
 • brak ocen, komentarzy i analiz psychologicznych,
 • wprowadzenie bohatera z nizin społecznych (z marginesu, wsi, proletariatu),
 • ukazywanie świata wielkomiejskiego, miasta jako zła,
 • pesymistyczna koncepcja świata,
 • pokazywanie kryzysu moralności konfliktów,
 • posługiwanie się prostym, gwarowym językiem (autentycznym).