Sztuka wody

  • Wykorzystywanie wody do celów artystycznych.
  • Wykonywanie rysunków na tafli wody za pomocą specjalnie rozprowadzanych farb.
  • Stosowanie niekiedy zapalonej benzyny.
  • Woda staje się w tym przypadku materiałem, medium i metaforą.