Symbole zawarte w Apokalipsie

Przykłady odczytania symboli zawartych w Apokalipsie:

 • Baranek – symbol Chrystusa,
 • Alfa i Omega – symbol odwiecznego Boga, istniejącego bez początku i końca,
 • i – piekło,
 • szarańcza – szatan, demony,
 • kobieta odziana w słońce, księżyc pod jej stopami, a na głowie korona z 12 gwiazd – matka Mesjasza lub symbol społeczności Izraela,
 • 12 gwiazd – symbol 12 pokoleń Izraela bądź wszystkich zbawionych,
 • liczba 12 w symbolice biblijne oznacza doskonałość,
 • czterej jeźdźcy Apokalipsy – uosobienie nieszczęść: wojny, zarazy, głodu, śmierci,
 • smok (bestia) – zło, szatan,
 • lew, wół, orzeł, zwierzę z ludzką twarzą – symbole 4 ewangelistów,
 • nowe Jeruzalem – symbol wiecznego życia.

Symbolika liczb:

 • 3 – Trójca Święta,
 • 4 – po otwarciu 4 pieczęci przybywa czterech jeźdźców Apokalipsy,
 • 7 – księga przeznaczeń Bożych zabezpieczona jest siedmioma pieczęciami, 7 trąb – zapowiedź sądu ostatecznego.