Barok [motywy i zagadnienia poezji]

Charakterystyczne dla poezji barokowej stały się przede wszystkim motywy charakterystyczne dla poezji metafizycznej:

  • miłość,
  • śmierć,
  • przemijanie,
  • relacje Bóg-człowiek,
  • zagadnienia egzystencjalne (jak żyć?)
  • treści patriotyczne.