Barok [wybory tekstów, antologie]

1. Poeci polskiego baroku, t. 1 – 2, oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska, Warszawa 1965.
2. Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. K. Mrowcewicz, Warszawa.


1. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński, a początki polskiego baroku, wyd. 2, Kraków 2001.
2. E. Kotarski, Poezje Jana Andrzeja Morsztyna, Warszawa 1972.
3. R. Grześkowiak, J. A. Morsztyn – poeta konceptu, Gdańsk 1994.
4. J. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze literaturze i kulturze dawnej, Warszawa 1994.
5. J. Sokołowska, Mikołaj Sęp Szarzyński – poeta humanistyczny, [w:] M. Sęp Szarzyński Rytmy albo wiersze polskie, Warszawa 1972.
6. J. Sokołowska, Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1965.
7. R. Stabro, Stanisław Grochowisk wobec poezji barokowej, „Polonistyka” 1986, nr 10.
8. J. Tazbir, Paskowe zwierciadło epoki [w:] Spotkania z historią, Warszawa 1986.
9. J. Rytel, Pamiętniki Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego. Szkic z dziejów prozy narracyjnej, Wrocław 1962.
10. A. Nicoll, Dzieje dramatu, t. 1, Warszawa 1983.
11. Molier, Świętoszek, Wstęp T. Boya – Żeleńskiego, Wrocław 1976
12. B. Sosień, Kogo oburza Świętoszek, „Zycie literackie” 1969, nr 9.
13. K. Trybus, Język i artyzm pisarski W. Potockiego, Warszawa 1984.