Oświecenie [wybrane piśmiennictwo]

Antologie:
1. Pisarze polskiego oświecenia, pod. red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, t. 1, Warszawa 1992; t. 2, Warszawa 1994; t. 3, Warszawa 1997.
2. Poezja polska XVIII wieku, oprac. Z. Libera, Warszawa 1983.
3. Poezja polskiego oświecenia. Antologia, oprac. J. Kott, Warszawa 1956.
4. Świat poprawić – zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego oświecenia., oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981.

Opracowanie:
1. A. Cieński, Oświecenie. Leksykon literatury polskiej dla uczniów i nauczycieli, Wrocław 1999.
2. Z. Goliński, Ignacy Krasicki, Warszawa 1979.
3. M. Karpowicz, Sztuka oświeconego sarmatyzmu, Warszawa 1970.
4. T. Kostkiewiczowa, Model liryki sentymentalnej w twórczości F. Karpińskiego, Wrocław 1964.
5. Liryka polska. Interpetacje, pod. red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, Gdańsk 2001.
6. J. Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Warszawa 1999.
7. R. Doktór, Ironia w liryce Ignacego Krasickiego, „Pamiętnik Literacki”1983 z. 3.
8. K. M. Górski, Studia nad bajkami Krasickiego [w:] Ignacy Krasicki, oprac. J. Nowak – Dłużewski, Warszawa 1964.
9. J. Kleiner, Pierwszy cykl satyry Krasickiego [w:] O Krasickim i o Fredrze 10 rozpraw, Wrocław 1956; lub [w:] Ignacy Krasicki, oprac. J. Nowak – Dłużewski, Warszawa 1964.
10. W. Kubacki, Monachomachia przed sadem potomności, Warszawa 1951.
11. A. Naruszewicz, Satyry, oprac. S. Grzeszczuk, Wrocław 1962.
12. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, Warszawa 1979.
13. T. Kostkiewiczowa, Model liryki sentymentalnej w twórczości Franciszka Karpińskiego, Wrocław 1964.
14. R. Sobol, Ze studiów nad Karpińskim, Wrocław 1967.