Romantyzm [bibliografia]

 1. wybory tekstów, antologie:
 2. Antologia romantycznej poezji krajowej (1831 – 1863), oprac. M. Grafowska i M. Janion, wstęp M. Janion, Warszawa 1958.
 3. Księga wierszy polskich XIX wieku, zebrał J. Tuwim, oprac. I wstęp J. W. Gomulicki, wyd. 2, t. 1 – 3, Warszawa 1956.
 4. Z. Libera, Poezja polska 1800 – 1830, Warszawa 1984.
 5. Poezje powstania listopadowego, oprac. wstęp A. Zieliński, Wrocław 1971
 6. Zbiór poetów polskich XIX wieku, ułożył i oprac. P. Hertz, t. 1 – 7, Warszawa 1959 – 1975.

 

 1. seria „Biblioteka Romantyczna”:
 2. M. Janion, Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa, Kraków 1979.
 3. A. Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1892.
 4. M. Piwińska, Miłość romantyczna, Kraków 1984.

 

 1. opracowania:
 2. J. Inglot, Zrozumieć Mickiewicza, Wrocław 1996.
 3. W. Borowy, O poezji Mickiewicza, Gdańsk 2003.
 4. M. Inglot, Komedie Aleksandra Fredry. Literatura i teatr, Wrocław 1978.
 5. M. Inglot, Wyobraźnia poetycka Norwida, Warszawa 1988.
 6. M. Janion, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.
 7. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, Warszawa 1990.
 8. J. Kleiner, Mickiewicz, Lublin 1997.
 9. J. Kleiner, Słowacki. Dzieje twórczości, t. 1 – 4, Kraków 1999.
 10. W. Kubacki, Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią Dziadów, Kraków 1951.
 11. Z. Łaciński, Norwid, Karków 1971.
 12. S. Pigoń, Pan Tadeusz. Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie, Warszawa 2001.
 13. J. M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Mickiewicz. Encyklopedia, Warszawa 2001.
 14. K. Wyka, Pan Tadeusz t. 1: Studia o poemacie t. 2: Studia o tekście, Warszawa 1963.
 15. Cz. Zgorzelisk, O sztuce poetyckiej Mickiewicz. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 2001.
 16. E. Szymanis, Kreacja romantycznego indywidualizmu w „Odzie do młodości” A. Mickiewicza, „Polonistyka” 1987 nr 7.
 17. S. Makowski, Świat „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza, Warszawa 1969.
 18. Z. Libera, „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza, Warszawa 1966.
 19. A. Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1986.
 20. S. Pigoń, Wstęp do wyd. Pana Tadeusza, wyd. 2, Wrocław 1980,
 21. J. Maciejowski, Kordian – dramatyczna trylogia, Poznań 1961.
 22. S. Makowski, Wstęp do Słowacki „Balladyna”, Wrocław 1969,
 23. S. Makowski, „Beniowski” Juliusza Słowackiego, Warszawa 1969,
 24. J. Kleiner, Słowacki, Wrocław 1969.
 25. M. Inglot, „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry, Warszawa 1968,
 26. S. Makowski, Nie – Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, Warszawa 1975,
 27. W. Kubacki, Fortepian Szopena, „Poezja” 1983 ,nr 4/5.
 28. J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, oprac. O. Dobijanka – Witczakowa, Wrocław 1975.
 29. F. Claudon, Encyklopedia romantyzmu: malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka, przeł. H. Koszycka, Warszawa 1992.
 30. S. Kolbuszowski, Twórczość Mickiewicza w kraju i w Rosji, Warszawa 1946.