Pozytywizm [literatura]

 

Opracowania:

 1. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996.
 2. H. Markiewicz, Literatura pozytywizmu, Warszawa 1996.
 3. Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, pod. red. E. Jankowskiego, Wrocław 1980 – 1984.
 4. W. Achremowiczowa, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Warszawa 1971
 5. J. Krzyżanowski, Epos Orzeszkowej [w:] W kręgu wielkich realistów, Kraków 1962.
 6. J. Detko, Orzeszkowa wobec tradycji narodowowyzwoleńczych. Zarys monograficzny, Warszawa 1965.
 7. A. Basta, Trzy wizje powstania styczniowego: „Gloria victis” – „Echa leśne” – Zarudzie [w:] Od klasycyzmu. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w II klasie szkoły średniej, Glosariusz nr 3, Wrocław 1987.
 8. J. Kulczyka – Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1969.
 9. M. Pachłecki, Bolesława Prusa dialogi z nowelą. Posłowie do: Bolesław Prus Nowele wybrane (Nawrócony, Kamizelka, Omyłka, Z legend dawnego Egiptu).
 10. A. Brodzka, Maria Konopnicka, wyd. 3, Warszawa 1951.
 11. T. Bujnicki, Trylogia Henryka Sienkiewicza [w:] Literatura polska w szkole średniej, Warszawa 1985.
 12. H. Markiewicz, Stefana Żeromskiego słowo o roku 1863, „Życie Literackie” 1963 nr 4.
 13. J. Krzyżanowski, Twórczość H. Sienkiewicza wyd. 3, Warszawa 1976.