Młoda Polska [opracowania]

Opracowania:
1. A. Makowiecki, Młoda Polska, Warszawa 1987.
2. M. Podraza Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992.
3. L. Eustachiewicz, „Wesele” Staniasława Wyspiańskiego, Warszawa 1991
4. R. Brzoza, Fiodora Dostojewskiego teatr świata, „Akcent”989 nr 1.
5. W. Kalita, A. Jackiewicz, O koncepcji ideowej powieści Michała Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”, „Język Rosyjski” 1989, nr 2.
6. W. Szewczyk, Literatura niemiecka XX wieku, Katowice 1964..
8. S. Lichański, „Chłopi” Władysława Reymonta, Warszawa 1969
10. Z. Syropy, Rozdziobią nas kruki, wrony… Próba interpretacji [w:] Żeromski w dzisiejszej szkole, Warszawa 1964.
11. M. Górska, Ethos chrześcijański w „Ludziach bezdomnych”, Glosariusz nr 4, Wrocław 1988.
12. C. Rowiński, Człowiek w poezji Leśmiana, Wrocław 1973.