Dwudziestolecie międzywojenne [literackie wsparcie]

Antalogie:
1. Poeci dwudziestolecia międzywojennego, pod red. I. Maciejewskiego, Warszawa 1982.

Opracowania:
1. J. Kawiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2001.
2. A. Lam, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917 – 1923, Kraków 1969.
3. T. Drewnowski, „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, Warszawa 1965
4. W. Natanson, Niezliczone style pisarki. O Marii Kuncewiczowej, „Życie literackie” 1987, nr 37.
5. S. Burkot, Kontemplacja i pasja życia [w:] Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 1972.
6. J. Speina, Bankructwo realności (o opowiadaniach B. Schluza), Warszawa 1974.
7. D. De Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, Warszawa 1988.
8. J. Kolbuszewski, O lirycznej twórczości Stanisława Wyspiańskiego, „Ruch Literacki”1922, z. 1 – 2.
10. A. Łempicka, Wstęp do: Stanisław Wyspiański Wyzwolenie, Warszawa 1970.
11. A. Końska, Stanisław Wyspiański, Warszawa 1975.
12. R. Taborski, Moralność Pani Dulskiej, Warszawa 1975
13. M. Szpakowska, Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wrocław 1976.