Baśń

Baśń – to jeden z głównych gatunków epiki ludowej, o rozbudowanej fabule, pisany prozą, o charakterze pouczającym, gdzie dobro zwycięża i jest nagradzane, zło zaś ukarane. Wywodzi się z bajki magicznej. Zawiera elementy fantastyczne, magiczne, moc sił nadprzyrodzonych, a bohaterowie swobodnie przekraczają granice świata realnego i fantastycznego. Wydarzenia osadzone są w nieokreślonej przestrzeni i czasie.

Dobro zawsze zwycięża, a zło zostaje ukarane. Baśnie to pierwsza bajka moralności, czyli umiejętności odróżniania dobra od zła.

Najstarsze z baśni pochodzą z Indii i krajów arabskich (Baśnie z tysiąca i jednej nocy). W  Europie, na przestrzeni wieków,  twórcami baśni byli:

  • Charles Perrault, Antoine de Saint Exupery (Francja),
  • bracia Wilhelm Karl i Jacob Ludwig Karl Grimm, Ernst Theodor Amadeus Hoffman (Niemcy),
  • Hans Christian Andersen (Dania),
  • Carlo Collodi (Włochy),
  • Tove Marika Janson (Finlandia),
  • Alan Alexander Milne  (Anglia),
  • Jan Brzechwa, Hanna Januszewska, Ludwik Jerzy Kern, Ewa Szelburg-Zarębina (Polska).