Bęben [symbolika]

 • Uznawany za najstarszy instrument świata.
 • Wykorzystywano go do komunikacji, ostrzeżeń, zabawy, zagrzewania do walki.
 • Towarzyszył wojnom, rytuałom i rozmaitym uroczystościom.
 • W Biblii jest wyrazicielem radości, uniesień i oddawania czci.
 • Towarzyszył wojom, rycerzom i żołnierzom na polu walki.
 • Był sygnałem rozpoczynającym działania.
 • Obwieszczał też niekiedy złe wieści, walono w niego składając cześć.

Odniesienia znaleźć można:

 • Księga Sędziów 11,34.
 • Proroctwo Izajasza 24,8.
 • j. Wybicki, „Jeszcze Polska nie umarła”.
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz’.
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 • S. Goszczyński, „Marsz za Bug”.
 • M. Konopnicka, „Imagina”.

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.