Bacciarelli Marcello Filippo Antonio Pietro Francesco

Marcello Filippo Antonio Pietro Francesco Bacciarelli 

(16 lutego 1731, Rzym, Włochy – 5 stycznia 1818, Warszawa)

Malarz, przedstawiciel baroku i klasycyzmu.

Włoch, tworzący w Polsce.

Nadworny artysta króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Otrzymał polskie szlachectwo.

Założyciel szkoły malarskiej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wysłannik króla w celu dokonania zakupu cennych dzieł sztuki.

Pozostał w Polsce także po abdykacji króla.

Miał wpływ na polskich twórców.

Pozostawił ogromną spuściznę (plafony w Zamku Warszawskim w salach: wielkiej, marmurowej i dawnej audiencjonalnej, zniszczone podczas okupacji, później zrekonstruowane, plafon w sali Salomona w Łazienkach., obrazy ilustrujące  sceny z historii Polski, słynny poczet królów polskich do pokoju marmurowego Zamku Królewskiego w Warszawie).

Interesował się szczególnie portretem (króla Poniatowskiego uwiecznił na ponad 30 portretach).

Wskazuje się na dobry gust mistrza, miękkość kolorytu i styl pasujący do epoki.