Bernadeta [patronka chrześcijańska]

 • Urodziła się w 1844 roku w Lourdes jako najstarsza córka młynarza.
 • Na chrzcie otrzymała imię Bernarda, jednak do historii przeszła zdrobniała forma tego imienia.
 • Bernadeta w wieku 14 lat, podczas wyprawy po drewno z 2  koleżankami.
 • Podczas odpoczynku w pobliżu groty nad rzeką Gave usłyszała dziwny szum, a koło groty ujrzała cudowny blask.
 • Z niego wyłoniła się kobieta wyjątkowo piękna.
 • Zdarzenie miało miejsce w lutym 1858 roku, a do lipca tego roku Matka Boska ukazała się Bernadecie 18 razy.
 • Wzywała dziewczynę do modlitwy i pokuty za grzeszników.
 • Miejscowy biskup ogłosił dekret o prawdziwości objawień w Lourdes.
 • Od tego czasu do cudownego miejsca zaczęły przybywać tłumy pielgrzymów.
 • Aby uciec przed ich ciekawością Bernadeta wstąpiła do klasztoru we 1866 roku.
 • Były to Panny z Nevers, których posłannictwem było zajmowanie się chorymi i dziećmi.
 • Siostry  początkowo przyjęły Bernadetę bardzo życzliwie.
 • Wkrótce zaczęło im przeszkadzać proste pochodzenie dziewczyny, niewyszukane obyczaje i brak wyksztalcenia.
 • Denerwowały się , że Bernadeta jest osobą chorowitą.
 • Wszelkie szykany Bernadeta odbierała jako pokutę i znosiła z pokorą.
 • Zmarła w wieku 35 lat w 1879 roku.

 • Imię Bernadeta to spieszczona forma imienia Bernarda.
 • Stanowi żeńską formę tego męskiego imienia.
 • Dzień św. Bernadety to 16 kwietnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]