Berwiński Ryszard

Ryszard Berwiński

(28 lutego 1819, Polwica –  19 listopada 1879, Konstantynopol)

Polski poeta tworzący w okresie romantyzmu, członek Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu, tłumacz, folklorysta, uczestnik Wiosny Ludów.

Pochodził z Wielkopolski, przyjaźnił się Edwardem Dembowskim.

Współpracował z radykalnym Związkiem Plebejuszy. Za działalność patriotyczną był więziony przez władze austriackie i pruskie. Po wyjściu z więzienia należał do Komitetu Narodowego, kierującego powstaniem 1848 roku.

Pod koniec życia służył w formacji kozaków otomańskich pod wodzą Michała Czajkowskiego.

Był zbieraczem folkloru i piewcą Wielkopolski, stworzył m. in.:

  • „Bogunkę na Gople” (1840), opowieść słowiańską,
  • „Don Juana poznańskiego” (1842-1844), poemat dygresyjny,
  • wiersze liryczne.