Ehrenberg Gustaw

Gustaw Ehrenberg

(14 lutego 1818, Warszawa – 28 września 1895, Kraków)

Był synem naturalnym cara Aleksandra I i Heleny Rautenstrauchowej.

Poeta i działacz tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego, niemalże całe życie poświęcił sprawie ludu i walce z caratem, miedzy innymi jako współorganizator Świętokrzyżców, będących filią Stowarzyszenia Ludu Polskiego.

Wielokrotnie aresztowany, spędził około 20 lat w kopalniach Sybiru.

Jego rewolucyjne wiersze, krążące w odpisach, zostały wydane w zbiorze „Dźwięki minionych lat” z szyfrującym nadrukiem „Paryż 1848”.

Jest autorem hymnu ruchu ludowego „Gdy naród do boju wystąpił z orężem…”