Bez przymusu

Szkoła to nie budka z piwem, nie musisz tam chodzić codziennie.