Bezczynność [synonimy]

  • Próżnowanie.
  • Wagary.
  • Bumelanctwo.
  • Nieróbstwo.
  • Zbijanie bąków.
  • Lenistwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]