Bezdroże [synonimy]

  • Manowce.
  • Wertepy.
  • Zawiłości.
  • Głusza.
  • Wądoły.
  • Odludzie.
  • Pustkowie.
  • Wygwizdów.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]