Bezinteresownie

Gerwazy zabił majora w czynie społecznym.