Zadanie

Jednym z zadań Policji jest uczestniczenie w wypadkach.