Bezludny [wyrazy przeciwstawne]

  • Bezludny, wyludniony, pusty, niezamieszkały.
  • Przeciwstawne:
    • ludny,
    • przeludniony,
    • zaludniony.