Bezspornie

Oleńka Bilewiczówna była sierotą, straciła bowiem ukochanego dziadka.