„Pan Tadeusz” [Soplicowo jako ostoja polskości]

Polski dworek w Soplicowie, wg Adama Mickiewicza, to miejsce:

  • w którym panują staropolskie obyczaje i tradycje,
  • kwitnie idea walk narodowowyzwoleńczych i patriotyzm,
  • panuje gościnność,
  • znajdują się liczne portrety dowódców,
  • stare meble mają szczególne ozdoby, a zegary jako kuranty grają wyjątkowe melodie,
  • mieszkańcy noszą polskie stroje,
  • młodzież uczy się sztuki grzeczności (szczególnie zachowań wobec kobiet i starszych,
  • przestrzegane sa zwyczaje organizowania polowań czy wspólnego ucztowania.