Bezstronność [synonimy]

 • Obiektywizm.
 • Przedmiotowość.
 • Rzeczowość.
 • Neutralność.
 • Praworządność.
 • Słowność.
 • Zasadność,.
 • Wiarogodność.
 • Przyzwoitość.
 • Fair play.
 • Godziwość.
 • Sprawiedliwość.
 • Etyczność.
 • Brak uprzedzeń.
 • Rzetelność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]