Bezstronny [synonimy]

 • Obiektywny.
 • Sprawiedliwy.
 • Neutralny.
 • Obojętny.
 • Rzeczowy.
 • Neutralny.
 • Zasadny.
 • Praworządny.
 • Wiarygodny.
 • Przyzwoity.
 • Bez uprzedzeń.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]