Beztroski [synonimy]

  • Niefrasobliwy.
  • Wesoły.
  • Radosny.
  • Pogodny.
  • Optymistyczny.
  • Sielankowy.
  • Szczęśliwy.
  • Idylliczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]