Biblia Jakuba Wujka

  • Przekład dokonany przez księdza Jakuba Wujka (1541-1597).
  • Był to jezuicki teolog, wykładowca kolegiów jezuickich w Poznaniu, Pułtuski.
  • Pełnił funkcję pierwszego rektora Akademii w Wilnie.
  • Autor opiera się na pracy translatorskiej swych poprzedników i stworzy własny przekład.
  • Uznawany jest za znakomite dzieło.
  • Zachwyt budzi piękny język  (rytmiczna stylistyka)
  • Pierwszy tom ukazał się w 1593 roku, drugi rok później.
  • Dzieło jako całość wydano już po śmierci autora.
  • Przekład Wujka stał się inspiracja dla wielu twórców.