Biblia Leopolity

  • Nazywana także Biblią Szarffenbergera.
  • Wydana w Krakowie w 1561 roku.
  • To pierwsze pełne polskie wydanie przekładu przeznaczonego dla katolików.
  • Głównym redaktorem był Jan Leopolita, profesor Akademii Krakowskiej, stąd nazwa.