Biedny [synonimy]

  • Goły.
  • Nagi i bosy.
  • Ubogi.
  • Niezasobny.
  • Niedostatni.
  • Zubożały.
  • Podupadły.