Biedować [synonimy]

  • Głodować.
  • Żyć w biedzie.
  • Być w nędzy.
  • Pędzić biedny żywot.
  • Nie mieć grosza.
  • Ledwie wiązać koniec z końcem.
  • Być w potrzebie.
  • Być w krytycznym położeniu materialnym.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]