Blanka [patronka chrześcijańska]

 • Urodziła się w 1188 roku.
 • Była córką Alfonsa VIII, króla Kastylii.
 • W 1200 roku, jako dwunastolatka, został wydana za mąż.
 • Wybrańcem został następca tronu – Ludwik.
 • Blanka urodził a mu 10 (11) dzieci.
 • Niektóre z nich wcześnie zmarły.
 • Te, które przeżyły wychowała w głębokiej wierze chrześcijańskiej.
 • Blanka była kobietą o dużej energii i wyrobiona politycznie.
 • Wspierała swego męża, była mu oddana i wspólnie z nim realizowała liczne przedsięwzięcia.
 • W 1226 roku owdowiała, a ponieważ następca , jej syn Ludwik IX nie był pełnoletni, dlatego została regentką do pełnoletności syna.
 • W tym czasie, dzięki swoim talentom politycznym, zdołała podporządkować sobie buntujących się baronów francuskich.
 • Odparła również napór Anglików.
 • Skutecznie narzucała swoją wolę klerowi.
 • W 1236 Ludwik IX objął tron i poślubił  Małgorzatę Prowansalską.
 • P:od jej wpływem starał się zmniejszyć rolę matki, ale Blanka nie pozwoliła usunąc sie na boczny tor.
 • Udało się jej dokonać wielu dobrych rzeczy dla zjednoczenia kraju.
 • Dopiero pod koniec życia wstąpiła do zakonu cysterskiego.
 • Zmarła w 1252 roku w Paryżu.

 • Imię Blanka wywodzi się od germańskiego słowa blankus, co oznacza jasny, biały.
 • Dzień św. Blanki to 1 grudnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]