„Latarnik” Henryka Sienkiewicza [plan wydarzeń]

 • Przybycie Skawińskiego do Aspinwall.
 • Wiadomość o zaginięciu latarnika.
 • Objęcie przez Skawińskiego wakującej posady.
 • Dzieje Skawińskiego, żołnierza i tułacza (retrospektywne przedstawienie historii życia Polaka tułacza).
 • Pobyt na wyspie w latarni:
  • monotonne życie latarnika,
  • wyjazdy do Aspinwall do kościoła i po zakup prasy,
  • uspokojenie i beztroskie życie w latarni,
  • letarg (uśpienie),
  • niezwykła przesyłka,
  • Polska w książce „Pan Tadeusz”.
 • Zaczytanie w polskiej epopei.
 • Zapomnienie, brak światła latarni.
 • Utrata posady.
 • Początek dalszej tułaczki Skawińskiego.