Błędy popełniane w analizie utworów poetyckich

Zasadniczym błędem jest metoda instrumentalna, nie wolno więc:

  • analizować utworu jedynie pod kątem wyciągania wniosków dotyczących postępowania człowieka,
  • oceniać bez kontekstów  jego postawy wobec świata,
  • traktować dzieła literackiego jako załącznika do współczesnej rzeczywistości,
  • postrzegać utworu jako dokumentu historycznego, wiedząc że twórca ma prawo do fikcji, własnej wizji świata i doboru środków wyrazu artystycznego,
  • pozwalać sobie na dowolność interpretacji bez uwzględniania znaków nadawczych pochodzących z tekstu,
  • łączyć podmiotu lirycznego z autorem.

(wg S. Bortnowskiego, „Jak uczyć poezji”)