Bliskość

Na świecie jest bardzo dużo przestępców, większość z nich chodzi po naszych ulicach.