Kamień [symbolika]

 • Z kamieni powstawały pierwsze ołtarze.
 • Kamienne też były tablice z dziesięciorgiem przykazań.
 • Kamień był emblematem św. Piotra.
 • Symbolizuje twardość, fundament, oparcie, początek trwałej budowli – Kościoła.
 • Fizyczne cechy kamieni, m. in. spoistość i ciężar stały się podstawą obszernej symboliki.
 • Kamień to stałość i niezmienność, nieczułość, obojętność emocjonalna, duchowa martwota.
 • Kamień to również śmierć (kamień nagrobny), nieustępliwość.
 • Symbolizuje także milczenie, brak odpowiedzi i informacji.
 • Stanowi znak pamięci po zmarłych, symbol grobu.
 • Oznacza karę i mękę (Syzyf), kamienowanie winnych.
 • Jest też symbolem zniszczenia i przeciwieństwem chleba jako pożywienia codziennego.
 • Kamień filozoficzny to poszukiwana substancja mająca możliwość zamiany nieszlachetnych metali w złoto.
 • Oznacza przemianę duchową, metamorfozę, samodoskonalenia.

Odniesienia znaleźć można:

 • Ewangelia wg św. Mateusza 24,2.
 • Ewangelia wg św. Mateusza 7,9.
 • Ewangelia wg św. Mateusza 16,18.
 • Genesis 28, 18 i 22.
 • I List św. Piotra 2, 4-5.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. II.
 • J. Słowacki, „Beniowski”.
 • Wł. Reymont, „Chłopi”.
 • B. Prus, „Lalka”.
 • E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 • L. Staff, „Kamień i cierń”
 • A. Kamiński, „Kamienie na szaniec”.

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.