Boccacio Giovani

Giovani Boccacio

(1313-1375)

Pisaqrz włoski wczesnego renesansu.

Pochodził z Florencji.

Tam też spędził większość swego życia.

Zrezygnował z kupiectwa, którym zajmował się jego ojciec.

Poświęcił sie literaturze.

Był zafascynowany twórczością  Dantego Alighieri i Francesca Petrarki.

Tworzył przede wszystkim po włoski.

Pisał w dialekcie z okolic swego rodzinnego miasta.

Pozostawił po sobie także pisma łacińskie.

Najważniejszym jego dziełem jest „Dekameron”.