Teoria sokoła

  • W nawiązaniu do noweli Boccacia niemiecki pisarz Paul Heyse sformułował tę zasadę literacką.
  • |Określa ona organizację tekstu.
  • Za ośrodek fabuły uznaje motyw dominujący.
  • To wokół niego rozgrywają się zdarzenia prowadzące do punktu kulminacyjnego, następnie do puenty.