Bogactwo

Jacek był głową trzystuosobowej rodziny.