Bohater utworu literackiego

 • Postać literacka, najważniejsza osoba , najmocniej związana z akcją i fabułą utworu.
 • W zależności od intencji twórcy i typu literatury w różny sposób pokazywana w dziele literackim.
 • Inne funkcje pełni w utworze prozatorskim, inne w  dramacie, jeszcze inne w poezji.
 • Zazwyczaj istotny jest stosunek pomiędzy bohaterem utworu literackiego, rozumianym jako postać naczelna, a pozostałymi postaciami.
 • Ich losy łączą się ze sobą w bardzo różny sposób.
 • W powieści stosunki między poszczególnymi postaciami mają z reguły jasne powiązania z uwagi na charakter fabuły.
 • W dramacie główny bohater jest na ogół przedstawiany w sposób dynamiczny dzięki dialogom.
 • Najbardziej skomplikowaną figurą jest bohater utworu lirycznego ze względu na obecność  podmiotu lirycznego, czyli osoby mówiącej.
 • W różnych typach wypowiedzi poetyckiej bohater liryczny może być jednocześnie tzw. osobą mówiącą.
 • Bardzo często występuje  jednak jako „on”, osoba o której się mówi lub jako „ty” – osoba, do której się mówi.
 • Niezależnie od swego położenia w utworze i przynależności do określonego świata (powieściowego, lirycznego, dramatycznego) bohater może być postacią pozytywną lub negatywną.
 • Wykorzystywana niekiedy jest także konstrukcja bohatera zbiorowego.
 • Stanowi go jakaś grupa społeczna, która jest scharakteryzowana całościowo.
 • Stanowi też reprezentatywny przykład dla pewnego odłamu społeczeństwa.